Forside

Velkommen til LP-fortellinger.

Denne siden er satt opp som et motsvar til det vi opplever som en ensidig fremstilling fra gruppen rundt Recovery Norge og miljøet rundt Lightning Process. Vi ønsker med det vi legger frem her å nyansere debatten og narrativet rundt disse fenomenene, særlig i forbindelse med ME og lignende sykdomstilstander.

Les mer om LP og Recovery Norge på våre sider om Lightning Process og Recovery Norge.

Se våre Ressurser for mer dybdegående info og for fine videoer om ME i Norge. Du kan også dele din egen fortelling med oss.

Har du dårlig tid og bare ønsker å lese et par beretninger, anbefaler vi du leser fortellingene til Camilla, Maren og Mona, “Adam”, eller Martin.

Alle fortellingene er verdt å lese. Du finner de på siden om LP-fortellinger.