Lisbeth E. Løwer

Jeg var syk i flere år pga. forskjellige infeksjoner, bl.a. av kyssesyken, samt hadde hatt et par operasjoner da jeg fikk ei allergisprøyte 30. mars 2007. Dette sendte meg inn i en «tornerosesøvn», en slags komalignende tilstand som varte i ca. et halvt år. Jeg ble utredet for alle mulige sykdommer, både fysiske og psykiske, som kunne forklare tilstanden, og dette resulterte i at spesialist ga meg diagnosen ME G.93.3 i 2008.

Jeg var alvorlig syk og pleietrengende det meste av tiden på dette tidspunktet, og siden jeg leste om LP i media og privatpersoner anbefalte meg med dette, tok jeg kurset i Oslo i 2008.

Selve kurset opplevde jeg nærmest som en religiøs seremoni, slik andre beskriver det som hjernevask. -Det manglet bare «halleluja» og at alle sto opp fra de døde. -Hvis jeg bare ville, var villig til å endre tankemønster, kunne jeg bli helt frisk.

Etter kurset kollapset jeg totalt og ble verre enn noen gang.

Jeg fikk i ettertid medisinsk behandling som har gjort meg noe bedre, men jeg er fremdeles veldig syk.

NAV har i ettertid anbefalt meg LP. Da jeg fortalte hva LP hadde gjort av skade for meg, hørte jeg ikke noe mer om det. Det er alvorlig at NAV og andre hjelpeinstanser tror at LP er seriøst, det er til stor skade for pasienter som trenger medisinsk behandling.

Jeg vil aldri anbefale LP til noen som har ME, det er absolutt ikke en metode for syke mennesker. 

Teksten ble første gang publisert her: