Venke Midtlien 

På det tidspunktet jeg tok kurset, hadde jeg null, niks, INGEN kunnskap om sykdommen jeg etter mange års skremmende og vonde symptomer endelig hadde fått diagnose på. Sykdommen het ME, og jeg hadde aldri hørt om den tidligere. 

Som de fleste andre, hadde jeg gjennom mange år stadige forverringer som følge av at jeg gjorde det jeg orket når jeg egentlig ikke orket. Jeg visste ikke bedre. Så da noen med samme diagnose fortalte om tilfriskning av LP, så måtte jeg selvsagt prøve. For hvem vil ikke bli frisk? Og hva kunne skade med å prøve? 

I ettertid har jeg forstått at jeg var et lett bytte: -Uten kunnskap om sykdommen og i fortvilt søken etter bedring. Så da tok jeg kontakt med en LP-instruktør. ‪‪Før jeg ble akseptert som kursdeltaker, måtte jeg fylle ut et spørsmålsskjema og skrive under på at jeg skulle akseptere instruktørens budskap, uten å være kritisk eller stille spørsmål ved dette. Skjemaet ble sendt inn og jeg fikk klarsignal på at jeg var akseptert som deltaker.‬

 ‪-Slik får man deltakere som er «klare for forandring», og siler ut de som er kritiske til metoden. -For er du kritisk, virker ikke metoden, dessuten ødelegger du for andre deltakere hvis du er tvilende, det blir man innprentet fra starten av. ‬ ‪Jeg skrev også under på at jeg selv var ansvarlig for utfallet av kurset, slik gikk instruktøren fri hvis følgene av kurset/metoden skulle bli forverring.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 ‬‬ -Alle deltakerne skrev under på det samme skjemaet, det var vanlig prosedyre. ‪Her er hva vi lærte på kurset:‬ ‪Metoden:‬ ‪Når symptomer kommer, skal du trå på et ark hvor det står‬‬ ‪‪1. STOPP!‬‬ ‪‪Deretter skal du trå på et ark hvor det står‬‬ ‪‪2. NÅ/VALG.‬‬ ‪‪‬ ‪Så skal du velge mellom et ark hvor det står‬‬ ‪‪3. GRØFTA‬‬, ‪‪‬ ‪eller et ark hvor det står‬‬ ‪‪4. ET LIV DU ELSKER.‬‬ ‪‪‬ ‪Denne runden skal visualiseres hver gang du får symptomer eller har sykdomstanker. ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‪Gjennom hele kurset lærte vi at‬ ‪‪-Du GJØR ME, du HAR ikke ME, og du kan velge om du vil fortsette å gjøre ME.‬ ‪‪-Vi lærte også at vi må TRO på metoden for at den skal virke.‬‬ Vi fikk også beskjed om å kvitte oss med hjelpemidler, hvilestoler etc. ALT som minner om sykdom måtte fjernes fra livet, det være seg mennesker eller gjenstander, tanker eller følelser.‬ ‪Vi ble også bestemt frarådet å ha kontakt med andre ME-syke, og vi fikk beskjed om å fortelle oss selv og omverdenen at vi var friske. Alt dette var nødvendig, ellers ville ikke metoden virke.‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‪Vi på kurset ble oppfordret til å holde kontakt og støtte hverandre og «stå sammen mot negative holdninger».‬ ‪-Vi lærte altså å lyve for oss selv, vi lærte å fortrenge symptomer og vi innbilte oss at vi var friske. ‬ ‪For vi hadde jo lært å slutte å gjøre ME.‬ 

‪Vi fikk også streng beskjed om IKKE å avsløre hva metoden gikk ut på! Dette fordi det da ville ødelegge for andres motivasjon og dermed også muligheten for andres tilfriskning. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Dette budskapet sammen med beskjeden om at vi kunne bli rettslig forfulgt dersom vi delte kursmaterialet med noen, fikk meg til å holde munn om hva jeg visste i mange år. ‬ 

‪Smart konsept, ikke sant? ‬ 

‪‪‪-Vi skrev også under på at vi var friske:‬ ‪‪Tredje og siste kursdag svarte vi på et skjema med spørsmål hvor et av dem var: ‬‬ ‪‪«Har du ME?» ‬‬ ‪‪Da svarte vi «NEI» ‬‬ ‪‪-Fordi vi hadde lært at vi måtte slutte å «gjøre ME». ‬‬ ‪‪‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‪Så ble disse skjemaene samlet inn, med deltakerenes underskrift på at vi ikke hadde ME mer.‬ ‪‪-I etterkant ble disse svarene brukt som tilfriskningstall etter LP-kurs. ‬‬Mange har prøvd å få skjemaene tilbake uten hell.‬ ‪‪LP- instruktører og deres støttespillere påstår at dette ikke er sant, men jeg kan sverge på at vi på vårt kurs gjorde dette. Dette bekrefter også mange jeg har kontakt med som også har tatt LP-kurs.‬‬ ‪‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Det tok nesten et år før jeg måtte innrømme for meg selv at jeg var grundig lurt. Jeg ble sykere og sykere, selv om jeg brukte metoden hele tiden. ‬ ‪Ingen på mitt kurs ble friskere, og en ble livstruende syk etter noen måneder.‬ 

‪-Altså kurset som lovet oss å bli friskere, gjorde oss i stedet sykere.‬ ‬‬‬‬‬‬

‪Jeg kjenner til mange som forteller om at de har fått store psykiske problemer i etterkant av kurset når de ikke har blitt friske, og enda flere som har fått kraftig forverring generelt, av alle sykdommens symptomer. Noen har sågar gått fra oppegående til pleietrengende.‬ 

‪-Og dette kan bli både langvarig og i verste fall varig. 

Fordi de har presset seg til å late som om de er friske.‬ ‪‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 ‪‪-Man pakker budskapet inn i medisinske termer slik at det skal se seriøst ut. Og slik lurer man folk til å tro på metoden. Slik jeg selv ble lurt.‬ ‪Skal jeg være flau fordi jeg lot meg lure? Nei! ‬

‪Fordi: ‬‪Når man søker seg inn på disse kursene, så vet man INGENTING om hva metoden går ut på. Man har fått noen forestillinger om at LP er noe helt spesielt. ‬ ‪Og nettopp fordi noen påstår de har blitt friske av ME pga. denne metoden, SAMTIDIG som det aldri avsløres hva metoden går ut på, går man på limpinnen. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Man blir nysgjerrig, er desperat etter å bli frisk, og har valget mellom å stole på de som forteller eller tro at de lyver. Og så vondt vil man jo gjerne ikke tro om folk? ‬‪MEN: Etter selv å ha lært hva dette kurset går ut på, så vet jeg jo at det å lyve for seg selv (og dermed omverdenen) ER selve metoden! ‬‪I andre sammenhenger kaller man dette for hjernevask. ‬ ‪‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Så påstår LP-instruktører at man kan lese om alt i bøker skrevet om LP. Det påstås at der står detaljerte beskrivelser av selve metoden, samt at det er fullt lovlig å fortelle om metoden til alle andre, bare man ikke reproduserer kursmaterialet. Det påstås også at man ikke skriver under på at man er frisk/har sluttet å gjøre ME, samt at det ikke er forbudt å stille kritiske spørsmål på kurset. ‬ ‪Da sier jeg: Så bra da! ‬‬‬

Da er det bare å fortelle i vei, være kritisk og slutte å lyve for seg selv! ‬Men: det er ingen som tilbakeviser påstanden om at du selv er ansvarlig dersom du blir sykere… Og dette punktet er det aller viktigste.‬ ‪Blir man sykere etter LP, har man ingen rettigheter, da det er en kommersiell, alternativ behandling.‬ ‪‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Til slutt: Jeg håper flere med negativ/ingen effekt av LP deler sin historie her på siden. Det er vesentlig å fortelle om baksiden av denne metoden, da instruktører og støttespillere aldri som jeg har sett, innrømmer at mange har blitt sykere av LP. ‬‪Når dette fakta tilbakeholdes, må vi som har opplevd det fortelle om det selv.‬ ‪OG siden alt står i en bok, så er det jo bare å fortelle i vei. Hemmeligholdelsen av denne metoden og konteksten rundt, bør være over nå.‬ ‪-Før flere blir skadet.‬‬‬‬‬‬‬‬‬