Monica Reppen

Jeg fikk ME i 2009, diagnosen ble satt av spesialist iht. Canadakriteriene på Levanger sykehus i ca. 2012. Hvorfor jeg fikk ME er vi usikker på. 

Jeg fikk anbefalt kurset av en nabo som hadde vært på kurs med datteren sin. Tok kurset hos Live Landmark i ca. 2013. 

Før kurset måtte vi godkjenne og tro på at dette virket før vi fikk være med. Da vi kom på kurset, måtte vi tro at det var vi som gjorde ME, og at vi var friske. 

Så fort vi kjente symptomer eller slitenhet, skulle vi fortrenge dette med å gå igjennom en prosess der vi skulle stoppe dette. Vi fikk utlevert et kort som vi fikk med hjem første dag og trente på dette.

Ble lovet oppfølging, men fikk ikke det. Jeg var i den tiden i utlandet i perioder pga. at min mann jobbet der på prosjekt, og hun skulle kontakte meg på Skype, noe hun ikke gjorde. 

Vi måtte skrive under på at dette hadde virket, og å ikke fortelle om metoden videre. Jeg fikk ikke kopi av dette. Jeg ble mye verre etter kurset, og nå er jeg husbundet. 

Min datter tok også kurset, hun fikk diagnose på St. Olavs av spesialist. Hun fikk ME etter kyssesyken. Hun har vært syk siden 2008/2009 (15-åring), husbundet og mye sengeliggende. 

Hun ble helt fortvilet etter kurset, og dårligere. 

Hun fikk oppfølging 2 ganger av Live Landmark og under disse samtalene fikk hun beskjed om å kaste alle sine klær som hun forbandt med ME, og starte på nytt. 

Anbefaler ikke dette kurset til ME-pasienter, overhodet.