Elisabeth Heide Grimsrud 

Jeg fikk ME-diagnosen etter Canadakriteriene av spesialist på Haukeland sykehus, og har nå vært syk i 18 år. Kyssesyken var utløsende faktor. 

Etter tips fra en bekjent, tok jeg LP i Oslo, 2008. 

Jeg ble ikke godkjent første gang jeg hadde telefonsamtale, jeg var ikke «klar» nok og ikke nok motivert, og hadde visst for mange spørsmål. 

Neste gang stilte jeg ikke spørsmål, og fikk da beskjed om at jeg var motivert nok til å delta. 

Moren min var ledsager siden jeg var veldig dårlig, hun fikk masse spørsmål før hun fikk lov til å være med. Hun er selv ME-syk og lærte også LP, og hun ble også mye dårligere. 

Vi fikk ikke fortelle andre om kursets innhold, og vi fikk ikke snakke med andre deltakere. Pga. store smerter måtte jeg hvile armen mot hodet. Det fikk jeg streng beskjed om ikke å gjøre, da jeg ville ødelegge motivasjonen til andre deltakere. 

Lærte også at jeg «gjør» hodepine og at jeg «gjør» ME. 

Jeg har blitt mye verre etter jeg tok LP og følte mye skam og skyldfølelse i lang tid etterpå. LP er hjernevasking på høyt plan, og jeg vil absolutt ikke anbefale noen ME-syke å ta LP.