Ingun Narmo

Jeg ble syk etter en infeksjon våren 2003. Husker ikke helt, men 2008 eller 2009 jeg var på LP-kurs i Oslo. Kurset la jeg fort bak meg, litt flau over å ha brukt så mye av familiens penger på noe jeg ikke engang ville prøve ut. 

Omgivelsene hadde større tro enn meg. Jeg var allerede i en tilfriskningsfase da jeg deltok på LP-kurs. På selve kurset ble en fanget av den optimismen som råder. Jeg hadde en to timers kjøretur hjem med mange tanker etter tre dager på kurs. 

Metodene jeg hadde lært var for meg rare og motstridende. Jeg hadde skrevet under på å ikke snakke om kurset til andre eller snakke med andre kursdeltakere i etterkant (da kunne jeg ødelegge for dem med negative tanker). Jeg hadde brukt mye penger på noe jeg visste lite om på forhånd. Ble fanget av suksesshistorier. 

Innen jeg var kommet hjem, hadde jeg en sterk følelse av å være lurt, og at dette er å sammenligne med alternativ behandling – og jeg var brakt til taushet med en signatur. Jeg får aldri vite om det hadde fungert (noe som kan brukes mot meg) fordi jeg aldri tok det i bruk. 

Frisk ble jeg med aktivitetstilpasning og hadde noen år hvor jeg fullførte min sosionomutdannelse og var i full jobb og fri fra NAV, men dessverre ble jeg syk igjen noen år senere. Mulig jeg var litt vel optimistisk og ikke tok nok vare på meg selv. 

I 2015 var jeg fullt sykmeldt, men hadde kjent på symptomer i et års tid før det. Hos meg har symptomene på ME kommet smygende, for så å ha tatt over livet helt. Nå er jeg dårligere enn første perioden, og har innsett at jeg trenger lengre tid på å bli frisk… tror da fortsatt på det selv om kroppen stadig orker mindre. 

Jeg er tidvis husbunden, men ikke sengebunden. Får lett PEM i form av hodepine, muskelsmerter og hjernetåke. Ble første gang diagnotisert med ME i 2003, ble utredet på nytt og fikk samme diagnose i 2017. 

Jeg har aldri opplevd meg selv så syk som jeg kanskje er, og var sikkert en perfekt kandidat til LP i sin tid. Dessverre sluker jeg ikke alt pga. kritisk tankegang. 

Disse som tilbyr LP-kurs har sikret seg juridisk og tar rotta på deg om du røper opplegget. At disse menneskene med et så useriøst opplegg, der du blir holdt ansvarlig for egen sykdom, skal herje med ei hel gruppe syke mennesker, er helt utrolig. 

Bare se på ordbruken som blir brukt og karakteristikken av dem som sier dem imot. 

Som ME-syk kjenner jeg meg ikke igjen, og tenker at dette er en skruppelløs gruppe mennesker som har funnet en gullgruve i syke mennesker.