Wenche Abrahamsen 

Jeg ble syk i 2007 etter flere langvarige infeksjoner og er diagnostisert etter Canadakriteriene flere ganger, senest på ME-senteret, Aker. Hadde stort press, og ønske, om å komme tilbake i jobb, desperat etter en kur. 

Leste halleluja-historier om LP i media og tok kurs i mai 2009. Selve kurset var forsåvidt bra, kursleder var flink og motiverende, men en del ting reagerte jeg på. 

Ble liksom dratt med i «et dragsug av pågangsmot» som føltes godt, og tenkte; bare jeg er flink, klarer jeg dette. Likte ikke at vi måtte si nei eller ja om vi var frisk siste dag. 

Jeg følte meg ikke frisk, men på riktig vei. 

Følte jeg måtte svare ja, ellers «ville jeg ikke nok». Opplevde en kortvarig forbedring, og deretter forverring. 

Men den alvorligste følgen av kurset var en enorm følelse av å mislykkes, alle andre ble friske, bortsett fra meg, og det var min egen skyld. Dette var en stor tilleggsbelastning, og ga meg psykiske utfordringer. 

Jeg tok oppfriskningskurs, og i to år forsøkte jeg stadig å få til prosessen, til jeg endelig ga opp, og fikk litt mer fred. Fikk da også vite at flere fra mitt kurs, som jeg trodde var blitt friske, hadde fått alvorlig forverring og blitt alvorlig sengeliggende en stund etter kurset. 

Jeg fikk ikke kopi av kontrakten vi signerte. Det kom spørsmål fra deltakere vedr. hvordan de stilte seg til kritikk fra Me-foreningen. Da svarte kursleder at foreningen har gjort enorm skade for ME-pasientene! Hun latterliggjorde foreningen og sa de hadde fokus på det syke, og da kan man ikke bli frisk. 

På spørsmål om de som ikke ble friske, var svaret at det var ytterst få, og enten ville de ikke bli friske, eller de gjorde prosessen feil. Altså var det deres egen feil! 

Vil IKKE anbefale LP til noen med ME. Potensielt svært skadelig fordi man ikke skal ta hensyn til kroppens signaler.