Vi lanserer LP-fortellinger.no

I dag lanserer vi LP-fortellinger.no, en side med fortellinger fra de som har hatt en dårlig opplevelse med Lightning Process, som motsvar til den ensidige fremstillingen som kommer fra miljøet rundt LP.

Utover disse brukerfortellingene legger vi frem litt innledende info om ME, Lightning Process, Recovery Norge, og vil kort sagt være en enkel inngangsportal til problemstillingen, fra en litt mer skeptisk synsvinkel enn fra de som driver disse kursene.

Vi håper denne siden vil være en ressurs i den offentlige debatten, og ser frem til å fortsette å bidra til denne.