Engelsk del oppdatert

Den engelske delen av siden har nå fått opp neste alle brukerfortellingene. Vi mangler stadig et par opplaster og et par oversettelser, men i sin helhet er det ganske ferdig nå.

Vi skylder vår engelske oversetter, samt korrekturleseren, en stor takk for jobben med dette! Dere har gjort en super innsats!

Den engelske siden tilgås ved å trykke på flagget i menyen, eller direkte her.