Siden om LP er nå oversatt til engelsk

Siden om Lightning Process er nå oversatt til engelsk. Del gjerne i internasjonale sammenhenger!