Ny fortelling!

Takk til “Adam” som deler denne fortellingen med oss. Denne historien anbefales å lese. Den er ganske lang, men et tydelig eksempel på hva som både har skjedd og antagelig stadig skjer, innenfor LP-miljøet. Ifølge “Adam” er instruktøren som nevnes stadig aktiv med å holde kurs.

Takk også til dere som til stadighet deler fortellingene her. Vi ser at de har gjennomslagskraft, og det er så ålreit at det ikke lenger bare er miljøet rundt LP sin fremstilling som når frem.