Recovery Norge

Recovery Norge er en pasientorganisasjon startet på initiativ av lege og ph.d. Henrik Vogt, i 2017-18.

Målet med organisasjonen er å fremme historiene til folk som har blitt friske fra utmattelsestilstander ved hjelp av kognitive teknikker, og da gjerne Lightning Process. Recovery tar ikke imot tilfriskningshistoriene til dem som har blitt kurert på andre måter, som for eksempel gjennom medisiner, endring av kosthold, og så videre, eller spontane tilfriskninger. Medlemmene står ofte frem i media om hvordan de ble friske etter et tredagers kurs.

Vi vet fra innsyn i forskjellige dokumenter at både Recovery Norge og LP-instruktører gjennom en del år har søkt innflytelse gjennom møter og kontakt med statsråder, ledelsen for Helsedirektoratet, med mer. Nåværende statsminister i Norge, Jonas Gahr Støre, har skrevet forordet i boken til Live Landmark, en profilert LP-instruktør, da han var helseminister. Vi antar at det muligens også finnes nære bånd til media, da flere i miljøet har jobbet innen bransjen tidligere.

Ett av problemene med Recovery Norge, er at organisasjonen i praksis fremstår som markedsføringskanal for Lightning Process, i en så stor grad at vi opplever dette som en (lovlig) omgåelse av forbudet mot å markedsføre alternative metoder. Forbrukertilsynet endret retningslinjene for markedsføring av alternative metoder i 2017. Recovery Norge ble opprettet i 2017-18.

Recovery argumenterer for sitt ståsted ut fra noen få personers enkelthistorier. Generelt gir ikke enkelthistorier sikre svar da de ikke kan verifiseres, og man vet heller ikke med sikkerhet hva den enkelte led av. Man vet ikke om den enkelte ville blitt frisk uavhengig av tiltak, eller om det var andre utenforliggende årsaker som bidro til tilfriskning. Enkelthistorier og anekdoter er ikke egnet for å avgjøre om noe har en påstått virkning eller ikke. Vi er klar over at siden her også presenterer enkelthistorier – dette er for å nyansere en svært ensidig debatt, som mest fokuserer på de som har blitt “friske” av forskjellige tilstander.

Lightning Process markedsføres gjennom Recovery Norge og utsagn fra LP-instruktører, spesielt mot ME, men i slike kommunikasjoner blandes diagnosen ofte sammen med andre utmattelsestilstander, som for eksempel utbrenthet, eller utydelige termer som kroniske utmattelsestilstander. I en del tilfeller har ikke personene i fortellingene til Recovery Norge hatt en ME-diagnose, så det er en potensielt stor sammenblanding av forskjellige tilstander der. Henrik Vogt opplevde selv å bli kurert for tinnitus, for å ta ett eksempel. Med andre ord tas det utgangspunkt i en stor blandet gruppe, for deretter å målrettet markedsføre mot ME-syke.

Et annet problem er at Recovery Norge, med sine ca 270 medlemmer (2022), har en overkommunisert stemme i forhold til hvor mange organisasjonen representerer i ME-debatten, og får mye taletid. Organisasjonen forsøker å fremstille seg som én av de to store pasientorganisasjonene for ME-syke i Norge, og har forsøkt å skaffe seg innflytelse slik. I realiteten er ME-foreningen den eneste store pasientorganisasjonen for ME-syke i Norge, har til sammenligning ca. 6000 medlemmer, og er utover dette veletablert gjennom en årrekke. Det er også sant at det finnes flere brukerorganisasjoner i Norge for ME-syke, blant annet ME-foreldrene. Vi betrakter Recovery Norge som en måte å drive reklame for Lightning Process på.

Vi understreker viktigheten av å dokumentere personlige erfaringer gjennom forskning. Imidlertid har vi sett oss nødt til å offentliggjøre noen av de alvorlige forverringshistoriene etter LP. Dette for å vise at sannheten om LP ikke kommer fram på nettsidene til Recovery Norge, da kritiske kommentarer, kritiske spørsmål og erfaringer om forverring etter LP ikke blir delt, men derimot slettet, fra deres nettsider.

Les mer om historikken her: https://melivet.com/2018/10/15/kompetansetjenesten-og-recovery-norge, og på vår side med Ressurser.