Personvernerklæring

Vi lagrer anonymiserte brukerdata, for å se hvor mange besøkende vi har på siden, og hvor folk liker å klikke.

Vår løsning anonymiserer brukerdata (masking) slik at vi ikke kan identifisere den enkelte brukeren. (dette er GDPR-compliant, siden GDPR ikke finner anvendelse på anonymiserte data).

Siden benytter nødvendige cookies for sidens basale funksjon. Dette er konfigurasjon som lagres på din nettleser, som hjelper ditt besøk med å fungere, og som vi ikke lagrer sentralt.

Vi bruker ikke tredjeparts- eller reklamecookies, heller ikke noen former for sporing (det er derfor ingen tilvalg av cookies som på en del andre sider, fordi vi bare bruker nødvendige cookies – de du uansett ikke kan velge fra).

Personer som har lagt opp fortellingene sine på siden kan når som helst kontakte oss for å få slettet fortellingen. Vi lagrer ingen data som ikke vises på siden her om disse fortellingene.

Kort sagt: Vi lagrer ingen data som kan identifisere deg eller det du gjør på nettet.

Har du spørsmål eller kommentarer til dette kan du benytte vårt kontaktskjema.